AnsweredAssumed Answered

AMD Quick StreamFout

Question asked by markjubbega on Feb 5, 2016
Latest reply on Feb 5, 2016 by ray_m

Ik heb een aanbevolen AMD update geïnstalleerd, maar na de installatie krijg ik bij het opstarten de onderstaande melding. Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen?

Alvast dank voor de hulp.

 

Outcomes