AnsweredAssumed Answered

Ustawienie karty dedykowanej na domyślną

Question asked by navorek on Jan 26, 2016

Brakuje mi zakładki w sterownikach o ustawieniu karty amd na domyślną. Posiadam 2 karty AMD 8500m i Intel HD Graphics.
Proszę o pomoc

Outcomes