AnsweredAssumed Answered

mam radeona hd 8570 (oem) instaluje nowe sterowniki pod tą karte graficzną i jak wchodze w menadzera urządzeń to pisze że mam karte 7 200 series gdy pobiore sterownik catalyst 14,9 to pisze że mam karte hd 8570 co mam zrobić?

Question asked by dawid123347 on Jan 14, 2016

mam radeona hd 8570 (oem) instaluje nowe sterowniki pod tą karte graficzną i jak wchodze w menadzera urządzeń to pisze że mam karte 7 200 series gdy pobiore sterownik catalyst 14,9 to pisze że mam karte hd 8570 co mam zrobić?

Outcomes