1 Reply Latest reply on Jan 4, 2016 9:48 AM by wojtek1210

    ekran trzęsie się

    wojtek1210

      dlaczego podczas grania w gry assassin's creed ekran trzęsie się uniemożliwiając gre