dedziu

Czy ktoś posiada phenom II x6 tdp 95w? Odkupię. Lub gdzie można kupić.

Discussion created by dedziu on Dec 20, 2015
Latest reply on Dec 21, 2015 by Earnhardt

Pilnie szukam phenom II x6 tdp 95w.

Outcomes