AnsweredAssumed Answered

vad är skillnaden mellan AMD Radeon hd8470 2gb och AMD radeon r5 235

Question asked by murat66 on Oct 1, 2015

vad är skillnaden mellan AMD Radeon hd8470 2gb och AMD radeon r5 235

Outcomes