AnsweredAssumed Answered

Can't install drivers Ati HD Radeon 5450

Question asked by amoebe on Sep 23, 2015
Latest reply on Sep 24, 2015 by amoebe

Zojuist en schone installatie Windows 10 64 bits gedaan.

Autodetect van AMD ziet mijn videokaart niet en tijdens installatie Catalyst krijg ik een foutmelding.

In Windows 7 was de kaart wel zichtbaar en de drivers juist geïnstalleerd. Na upgrade naar windows 10 dus niet meer. Nu ook niet na schone installatie.

Bij apparaatbeheer is het kopje 'beeldschermadapters' gewoon helemaal niet aanwezig.


Wie kan mij helpen??

Outcomes