AnsweredAssumed Answered

Vil det bli laget driver for AMD Radeon HD 5000 for Windows 10 - i nær fremtid?

Question asked by llars on Sep 12, 2015
Latest reply on Sep 12, 2015 by llars

Jeg har en pavilion dv7 4142eo som har denne og oppgradering til windows 10 avslørte at det manglet grafikkdriver.  Søk og svar viser at aktuell grafikkdriver ikke finnes nå.

Outcomes