AnsweredAssumed Answered

mijn schermresolutie is te hoog en ik kan niet lager help!

Question asked by henk62 on Aug 17, 2015

mijn schermresolutie is te hoog en ik kan hem niet handmatig lager zetten, en amd kan dat wel maar hoe?

Outcomes