AnsweredAssumed Answered

виключається комп'ютер

Question asked by kabane on Aug 15, 2015

карта нагрівається до 52 градусів і комп'ютер виключається (відеокарта сильна) hd 7750 модель відеокарти

Outcomes