AnsweredAssumed Answered

AMD Mobility Radeon HD 5000 Series for windows 10

Question asked by b.vstralen on Aug 14, 2015

AMD Mobility Radeon HD 5000 Series, bij installatie Windows 10 krijg ik ineens de melding dar het besturingsprogramma niet correct is en opnieuw geinstalleerd moet worden. Na installatie van laatste versie voor Windows 7 is het beeld nog steeds slecht

Outcomes