AnsweredAssumed Answered

Problem with latest drivers APU and windows 10

Question asked by pszemek1337 on Aug 2, 2015

EN:

 

welcome

 

 

I can not install the latest version of the drivers (ccc amd 15.7.1 - with fix input lag in csgo) on windows 7 x64 pro n. My a8-3870k amd processor and a graphics card is a radeon amd hd6650d. During the installation of the latest version of the drivers an error occurs and the event log it shows that you can not install the display driver. Windows 10 downloaded an older version of the same drivers, which fortunately works and patch for my card that does not work (there was an error during installation and so I saw this update, (Reinstalling the system does not work, re-install the drivers, too. Display driver uninstaller or not working. It's a mistake by amd when you can expect to repair this? I care about the latest version because a lot of play in csgo. Sorry for the language but I have used a translator because I know English poorly.

 

SS: http://x3.cdn03.imgwykop.pl/c3201142/comment_lZq6mkVQHyNdVcloZWNskUmhZdIvYrQ6.jpg

 

PL:

 

witam

 

 

nie moge zainstalowac najnowszej wersji sterownikow (amd ccc 15.7.1 - with fix input lag in csgo) na windows 7 x64 pro n. Mój procesor to amd a8-3870k a karta graficzna to amd radeon hd6650d. Podczas instalacji najnowszej wersji sterowników występuje błąd a dziennik zdarzeń pokazuje, że nie można było zainstalować sterownika ekranu. Windows 10 sam pobrał starszą wersję sterowników która całe szczęście działa oraz łatkę dla mojej karty która nie działa (wystąpił błąd przy instalacji i tyle widziałem tą aktualizację ;( Reinstalacja systemu nie działa, reinstalacja sterowników też. display driver uninstaller też nie działa. To jakiś błąd ze strony amd, kiedy można spodziewać się naprawy tego? Zależy mi na najnowszej wersji ponieważ dużo gram w csgo. Przepraszam za język ale użyłem translatora ponieważ słabo znam angielski.

Outcomes