cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Graphics

dawid121
Journeyman III

Wattman error

A więc tak gdy odpalam bardziej wymagajace gry np GTA, Assasin itd przy wchodzeniu w niektóre lokacje wyłącza mi się komputer oraz mam napisz po włączeniu go "default radeon wattman settings have been restored due to unexpected system failure". Dzieje się już tak około 2 miesiące

0 Likes
0 Replies