cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Graphics

Journeyman III
Journeyman III

Video Sorunu

Bilgisiyarımda videolarda , film izlerken videolarda renk kayması oluyor oyunlarda windows'ta böyle bir sıkıntı yok  sadece video ve film izlerken oluyor çözümü nedir

0 Kudos