cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Graphics

flypeter
Journeyman III

support screen resolution 2560 x 1080

Ik heb een ultrawide screen van LG, maar de resolutie krijg ik niet hoger dan 1920-1080

0 Likes
0 Replies