cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

General Discussions

Highlighted
Esteemed Contributor III

SteamOS, Ubuntu, or Windows 10: Which is fastest for gaming?

SteamOS and Ubuntu simply can’t keep up with Windows 10 in most modern titles.

SteamOS, Ubuntu, or Windows 10: Which is fastest for gaming? | ExtremeTech

Tags (2)
2 Replies
Highlighted
Forerunner
Forerunner

Re: SteamOS, Ubuntu, or Windows 10: Which is fastest for gaming?

It would take some serious persuading for me to even consider changing from the windows platform, especially regarding gaming.

Windows 10 seems also to be a faster os than w7 or w8.1 on most aspects that i can think of, at least from my experience so far.

Highlighted
Journeyman III
Journeyman III

Re: SteamOS, Ubuntu, or Windows 10: Which is fastest for gaming?

İnternetin hızlı gelişimi hizmetler ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren tüm kurumların internet pazarlamasına hız vermesine sebep oldu.

İnternetin ve sosyal medya mecralarının önü alınamaz gelişimi tüketici davranışlarını da derinden etkiledi.

Günümüzde her ne kadar geleneksel ticaretin önüne geçmemiş olsa da internetteki gelişim hızının aynı seviyede devam etmesi durumunda. Yakın bir gelecekte e-ticaretin geleneksel ticaretin önüne geçeceği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnternetin gelişimi ve ticaretin online ortama kaymasıyla birlikte tüketici davranışları da değişkenlik göstermeye başladı. Tüketiciler günümüzde satın alma işlemlerini ve ürün araştırmalarını yoğun olarak başta Google olmak üzere arama motorları üzerinden yapmaya başladılar. Dolaysıyla oldukça yoğun bir rekabetin yaşandığı arama motorlarında üst sıralarda yer almak oldukça büyük önem taşımaya başladı.

Arama motorlarında üst sıralarda yer alınabilmesi için arama motoru optimizasyonu (Seo) çalışması yapılması gerekmektedir.

Seo, web sitelerini ürün ve hizmetleri ile ilgili hedef anahtar kelimelerinde üst sıralara çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür.

Seo (Search Engine Optimization) kelimesinin kısaltmasıdır ve Türkçesi arama motoru optimizasyonudur.

Seo çalışmaları site içi çalışmalar ve site dışı çalışmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Site içi çalışmalar web sitelerinin yazılımsal alt yapılarının ve tasarımlarının seo çalışmalarına uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Site dışı çalışmalar ise sosyal medya yönetimi, backlink çalışmaları ve anahtar kelimelerle zenginleştirilmiş özgün içeriklerin hazırlanarak web sitelerine eklenmesi olarak sıralanabilir.

Seo çalışmalarında hedef anahtar kelimelerde ilk sıraya çıkartırım gibi afakî sözler veren sözde seo danışmanlarına itibar edilmemelidir. Çünkü seo danışmanlığı çalışmalarında hiçbir şekilde garanti verilemez sadece düzenli yapılacak olan bir çalışma ile belirli bir zaman sonucunda istenilen noktalara gelinebilir.

0 Kudos