cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Archives Discussions

uchools
Journeyman III

Karta Graficzna XTX R7800 problem

Witam , mam problem z wyżej wymienioną kartą.

Od razu po załączeniu komputera zaczyna się przegrzewać, aktywność wynosi 95%-98% mimo że wcześniej nie było z tym problemu.

Chłodzenie działa i nie ma pojęcia o co chodzi bo nie dochodziło do żadnych zmian w komputerze, proszę o pomoc.

Google translate from Polish:

Hi, I have a problem with the aforementioned card.

Immediately after turning on the computer begins to overheat, the activity is 95% -98% despite the fact that previously there was a problem.

Cooling works and has no idea what's going on because they do not occur any change to your computer, please help.

Message was edited by: Bob Whitecotton

0 Likes
1 Reply
bobwhitecotton
Adept III

We can only respond back in English as we have no Polish speakers as moderators.

0 Likes