1 Reply Latest reply on Jul 1, 2016 2:29 PM by laxygen100

    Jak wyłączyć automatyczną aktualizacje sterownika Catalyst Control Center?

    laxygen100

      Jak wyłączyć automatyczną aktualizacje sterownika Catalyst Control Center? - Po aktualizacji do najnowszej wersji występuje u mnie pospolity błąd: "Sterownik ekranu przestał działać (...)".